Vape i stället för cigaretter, varför?

Färre kemikalier och att röken inte luktar fränt är två anledningar till att allt fler människor väljer att röka e-cigaretter. Att den här formen av rökning inte påverkar andra och att tillbehören är enkla att inhandla är ännu två anledningar till att allt fler fimpar cigaretten.

Att rökning av cigaretter inte är hälsosamt är något som många vetat om i nästan 50 år. Dessutom är rökning idag ganska skambelagt på grund utav vilka negativa hälsoeffekter som det ger rökaren själv och de som är i närheten. På de senaste åren har därför e-cigaretter blivit mer populärt.

Enkelt att handla

Tobak är liksom alkohol en vara som har en begränsad försäljning, vilket innebär att det är svårt att köpa tobak online. En anledning till att folk röker e-cigarett är att det är enkelt att handla vapeprodukter online och få dem levererade hem. Alltså är rökning av e-cigg mer smidigt gällande inköp av exempelvis vapejuice.

Färre kemikalier

Att cigaretter innehåller många hälsofarliga kemikalier och tjära är något som är allmän känt. Såklart påverkas kroppen vid inhalering utav de här ämnena och det påverkar kroppen negativt. E-cigaretter såsom vape består till skillnad från vanliga cigaretter utav vattenånga, något som inte innehåller några hälsoskadande kemikalier. Att röka en vape innebär därför att rökaren slipper att få i sig samma kemikalier och tjära som cigaretter innehåller.

En rök som består av vattenånga

På grund utav att e-cigaretter inte innehåller samma kemikalier som en vanlig cigarett, så skapar inte en vape rök som luktar fränt. Beroende på vilken smak som vapen har på vapejuicen, så kommer vattenångan att lukta utefter det. Då röken består av vattenånga och doftämnen, så kan inte människor i omgivningen skadas utav någon passiv rökning och inte heller så utsätts de för den fräna och stickande doften vanliga cigaretter producerar. Det här är en till anledning till att allt fler väljer att röka vape än vanliga cigaretter, då den här typen av rökning inte skadar andra människor och att röken inte luktar starkt. Med anledning till att röken inte luktar, så behöver de som röker vape inte oroa sig för att dess kläder absorberar cigarettdoft. Varför människor väljer att röka vape:

  • Smidigt att köpa
  • Färre kemikalier
  • Rök som inte luktar fränt
  • Omgivningen behöver inte utstå passiv rökning