Så farligt är svartmögel för din hälsa

Det är allergent och ska hanteras med stor varsamhet. Svartmöglet påverkar inomhusluften och bidrar till hundratals olika bakterie- och svamptillväxter som påverkar inomhusluften med sina sporer. Hälsoeffekterna är andningsproblem, astma och försvagat immunförsvar. Utvecklar du en mögelallergi betyder det att du blir överkänslig för de mykotoxiner som möglet ger ifrån sig. Svartmöglet ska hanteras varsamt och av experter på området.

Svartmögel, eller som det heter i facktermer, mikrobiell tillväxt, bildas när luftfuktigheten överstiger 75 %. Svartmöglet är egentligen en samlingsterm för en hel rad olika allergena mögeltyper. Hittar man svartmögel ska man hantera det mycket varsamt. Sporerna sprider sig genom luften och bildar alltså ett mycket giftigt inomhusluftklimat.

Svartmögel har fått sitt namn efter de karaktäristiska svarta prickarna som uppstår. Det bildas ofta på vindar och andra utrymmen där luftfuktigheten riskerar att bli förhöjd. För att undvika mögel bör regelbundna besiktningar ske. Man kan också bygga hus som är gjorda på ett sätt för att minska risken för mögeltillväxt. Kommunerna vet det, ändå görs det ingenting.

Vanliga symptom vid mögelallergi

Vi påverkas alla olika av möglet. Enligt World Health Organisation är sambandet mellan symptomen och möglet vetenskapligt fastslaget, men man vet inte vad som påverkar att vissa känner av det mer än andra. Experterna är överens om att svartmögel kan få långvariga problem såsom astma och försämrat immunförsvar.

De vanligaste symptomen enligt Astma- och allergilinjen är:

  • Hosta
  • Luftrörsbesvär
  • Snuva
  • Trötthet
  • Torr hud
  • Huvudvärk
  • Rinnande och kliande ögon

Mycket av det mögel som upptäckts beror på att personerna som bor i byggnaden upplevt trötthet och en huvudvärk som inte verkar vilja gå bort. En del får inga symptom alls, till en början, och problemet upptäckt när de kroniska besvären redan har uppstått. Många menar att problemet enkelt skulle lösas billigare genom regelbundna kontroller av de byggnader och lokaler som kommunen förfogar över.

Svartmögel en riktig doldis

Även om svartmöglet bildar svarta områden som är lätta att känna igen är det svårt att upptäcka möglet när det är som värst. Det beror på att svartmögel ofta utvecklas i källare eller på vinden, där vi kanske inte alltid är. Det kan också bildas i väggar och på andra platser som vi inte så ofta kommer åt, så som krypgrunden. Ofta kommer möglets omfattning till folks kännedom först efter att man har gjort undersökningar. Det finns otaliga exempel, men det närmsta kända är Kållereds förvar där man först upptäckte vägglöss. Efter att ha undersökt lokalerna ytterligare märkte man omfattande svartmögelskador i våtutrymmen.

Kommunerna runt om i landet tar inte det övergripande ansvaret att säkerställa att det inte kan ske någon utveckling av mögeltillväxt. När man bereder för lokaler för nyanlända, eller sätter upp förskolor, bygger man helt enkelt inte på det sätt som experterna rekommenderar. Istället väljer man billiga lösningar som i längden skapar enorma kostnader och problem. Vad som behövs är regelbundna undersökningar på befintliga riskbyggnader, och en lag om att nya byggnader ska byggas på ett sätt som effektivt kan motverka sådana typer av skador.