Hur stoppa spritbussarna?

Sedan några år tillbaka går bussar i skytteltrafik mellan Göteborgsområdet och norra Tyskland. Bland passagerarna finns ofta pensionärer, men det rör sig inte om utflykter för att studera korsvirkeshus och romerska stadsmurar.

Syftet med resorna är att lasta bussen full med sprit, som sedan säljs vidare vid hemkomsten till Sverige. De som följer med på resorna är ofta sjukpensionärer. Antingen köper de en ranson alkohol som de sedan säljer vidare själva, eller så agerar de ”målvakter” åt den som arrangerar resan. I de senare fallen är deras uppgift endast att vid en eventuell kontroll hävda att en del av alkoholen är deras. Vid resor av den här typen köps nämligen inte mer alkohol än att det motsvarar högsta tillåtna mängd för antalet ”passagerare” som följer med.

Politikernas svar

Politikerna i Göteborg har olika uppfattning om vad som bör göras för att komma till rätta med problemet. Det är knappast någon hemlighet att en hel del av den alkohol som förs in av bussarna säljs vidare till ungdomar, antingen direkt eller via mellanhänder. Alla är dock överens om att någonting bör göras.

Hampus Magnusson (M) anser att kommunen bör agera, främst genom Sociala resursnämnden och Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Dario Espiga (S), som är kommunalråd med ansvar för sociala frågor, anser däremot att det helt och hållet är en fråga för polisen, på nationell nivå. Det kan krävas lagändringar på nationell nivå för att komma till rätta med problemet, som också kan komma att kräva spaningsarbete från polisens sida, säger han till Göteborgsposten.

Spritbussarna är dock inte det enda som upptar Göteborgspolisens tid. Den senare tidens skjutningar på Hisingen är en annan viktig fråga att lösa. Viktigare än spritbussarna, tycker David Lega (KD). Han tycker att polisen, i mån av resurser, ska följa efter bussarna under en längre tid, eftersom han tror att bussarna kommer att flytta från ett ställe till ett annat. Till slut kommer kanske de inblandade att tröttna på att bli jagade.